«کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ» به مناسبت دهمین هفته‌ی جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با همکاری «دانشکده‌ی مطالعات جهان دانشگاه تهران» اقدام به برگزاری «سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی» با محور اصلی «سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در خدمت منافع مردم» روز شنبه مورخ 8 آبان 1400 می‌نماید.

هدف این سمینار بررسی مفهوم سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در خدمت منافع مردم و اشاره به چگونگی نقش آن در بهبود سطح اطلاعات، مشارکت، و توانمندسازی همگان می‌باشد.

تلاش بر این است که با بررسی این مسائل، گامی در راستای دستیابی به نظام اطلاعاتی آزاد و کثرت گرا، ترویج توسعه پایدار، مشمولیت، برابری، گفتگوی بین فرهنگی، و پاسداری از دموکراسی برداشته شود.

شایان ذکر است که این سمینار با مشارکت «کمیسیون ملی یونسکو»، «مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی»، «انجمن ایرانی مطالعات جهان»، «اتحاد جهانی برای مشارکت در سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی»، «کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی»، «مرکز علم آزاد»، «مندلی»، «انجمن بین المللی ارتباطات سلامت»، «فیگشر»، و «علوم انسانی مشترک» برگزار می‌شود.

 

سخنرانان:

- دکتر سعیدرضا عاملی

استاد ارتباطات دانشگاه تهران، رییس مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی، رییس کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، و عضو شورای عالی فضای مجازی

عنوان: سواد جامع اینترنتی و تغییر الگواره مفهوم و عملیات اجتماعی کار و مهارت‌های شغلی

- دکتر حجت الله ایوبی

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، و دانشیار دانشگاه تهران

عنوان: 

- دکتر حسن بشیر

استاد گروه معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق

عنوان: تبارشناسی سواد رسانه‌ای در کشورهای جهان: مفهوم شناسی و تجربه زیسته

- دکتر آرتور آسا برگر

استاد ممتاز ارتباطات در دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو

عنوان: دو سواد رسانه‌ای: منظر مطالعات فرهنگی

- دکتر احسان شاه‌قاسمی

استادیار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، و عضو اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ

عنوان: سواد عشقی: یک رویکرد سواد رسانه‌ای 

- دکتر زهره خوارزمی

استادیار دانشگاه تهران

عنوان: آموزش عالی آمریکا در دوره پاندمی کووید-19: حرکت به سوی یک جامعه دانشگاهی با شمول بیشتر و سطح سواد رسانه‌ای بالاتر

- دکتر شاهو صبار

استادیار دانشگاه تهران و عضو کمیته اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ

عنوان: عوامل مرتبط با دانش عمومی در مورد پاندمی کرونا

- دکتر ابراهیم محسنی آهویی

پژوهشگر ارتباطات در دانشگاه وین، و عضو کمیته اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ

عنوان: قدرت و سیاست سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای

- علیرضا صالحی نژاد

پژوهشگر مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی دانشگاه تهران، عضو کمیته اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ، و عضو کمیته بین‌المللی هفته اطلاعاتی و رسانه ای یونسکو

عنوان: فراسواد برای دستیابی به سواد سلامت: ضرورت سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی