حمایت کنندگان اصلی
برگزارکنندگان
کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ
دانشکده‌ی مطالعات جهان دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
حامیان معنوی
مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی
انجمن ایرانی مطالعات جهان
کمیسیون ملی یونسکو
اتحاد سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی یونسکو
شبکه کرسی‌های یونسکو در ارتباطات
کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو
کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی
انجمن علمی مطالعات صلح ایران
مرکز علم آزاد
علوم انسانی مشترک
انجمن بین المللی ارتباطات سلامت
مندلی
اخبار بخش غیرانتفاعی
پایگاه نمایه سازی مقالات همایش
سیویلیکا